پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است.از درون ما را مصون می کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه های مختلف بوجود بیاوریم. کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم. نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم. این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند. بنابراین این مسئله، مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد. بیانات حضرت امام خامنه ای در روز هفتم آبان
آموزش
شرکت پیشگامان هزاره سوم مفتخر است که با برخورداری از کادر مجرب آموزشی و اساتید متخصص و کارآزموده موفق گردیده تا مجوز برگزاری دوره های عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل دستگاهی را به شماره 857/315/1/7014 مورخ 1393/09/13 از سازمان پدافند غیرعامل کشور اخذ نماید


این شرکت آمادگی دارد تا در زمینه ها ذیل خدمات آموزشی خویش را به وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها و دستگاههای دولتی ارائه نماید:
نیاز سنجی دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل

طراحی دوره های کوتاه مدت عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل زیر نظر معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور
تهیه متون آموزشی در قالب کتاب، جزوه و پاورپوینت

برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل

مستند سازی دوره های آموزشی مکتوب و مصور


همچنین طراحی و برگزاری کارگاههای عملی سناریونویسی تهدیدات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ناشی از اقدامات خصمانه دشمن ویژه هر دستگاه؛ از دیگر توانمندیهای آموزشی شرکت پیشگامان هزاره سوم می باشد که در خدمت مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی برای تعمیق و توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری ها و تقویت پایداری ملی قرار دارد.

آموزش الکترونیکی - کلیک کنید